Projekte Management Jakub Siwek

LAUREAT PLEBISCYTU

Laur Wiarygodnosci

Projekte Management Jakub Siwek

2023

Przystępując do programu firma zobowiązała się do:

–Przywiązywanie dużego znaczenia do moralności w biznesie

–Dbanie o dobre imię firmy i jakość usług

–Dbanie się pozytywną opinią w środowisku społecznym i biznesowym