„Czerwin” Damian Czerwiński

LAUREAT PLEBISCYTU

Laur Wiarygodnosci

„Czerwin” Damian Czerwiński

2023

Przystępując do programu firma zobowiązała się do:

–Przywiązywanie dużego znaczenia do moralności w biznesie

–Dbanie o dobre imię firmy i jakość usług

–Dbanie się pozytywną opinią w środowisku społecznym i biznesowym

–Kierowanie się zasadami uczciwości i rzetelności