Mennica Kapitałowa Sp. z o.o.

Mennica Kapitałowa ma złoto i srebro w sztabkach i monetach. Producentów wybiera tylko z LBMA. Złoto chroni przed inflacją i utratą wartości. Srebro to popularna forma lokowania oszczędności.