Prestiż

Witamy w programie Laur Wiarygodności

Do programu dołączyć mogą wiarygodne biznesowo firmy i otrzymać certyfikat wiarygodności

Program „Laur Wiarygodności”  ma za zadanie wyróżnianie Uczciwych i Rzetelnych firm, które w sposób odpowiedzialny prowadzą działalność biznesową. Szanujące zasady zdrowej konkurencji i wysokich standardów pracy z Klientem. Wyróżnieniem mogą pochwalić się firmy które oferują usługi wysokiej jakości. Laur Wiarygodności Firmy usługowej pomaga budować przewagę firmy na rynku krajowym.

Korzyści z uczestnictwa w programie Laur Wiarygodności:

 • Wzrost znaczenia i prestiżu wśród firm usługowych.
 • Laur wzbudza zaufanie – potwierdza wysokie standardy firmy.
 • Wzmacnia miejsce firmy na rynku oraz buduje jej pozytywny wizerunek
 • Laur Wiarygodności Firmy usługowej pomaga budować przewagę firmy na rynku krajowym.
 • Wyróżnia firmę wśród innych przedsiębiorców
 • Zwiększa zaufanie potencjalnych klientów
 • Laur Wiarygodności to skuteczne narzędzie marketingowe – umożliwiające umieszczenie loga Laur Wiarygodności w na stronach www, w stopkach wiadomości e-mail, dokumentach firmowych.

certyfikat wiarygodnościKażdy uczestnik programu zobowiązuje się przestrzegać zasad ogólnopolskiego programu wiarygodności.

Dbanie o dobre imię firmy i jakość usług

 • Troska się pozytywną opinią w środowisku społecznym i biznesowym
 • Kierowanie się zasadami uczciwości i rzetelności
 • Szanowanie praw konsumenta i firm
 • Przywiązywanie dużego znaczenia do moralności w biznesie
 • Promowanie przedsiębiorstwa jako wiarygodnej firmy.

Podstawowe źródła informacji:

Do programu Laur Wiarygodności może przystąpić:

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, Spółka Z O.O., Spółka Jawna, Spółka Cywilna, Spółka Akcyjna, Spółka Komandytowa zarejestrowana w Polsce. Kar-Group potwierdza istnienie firmy na podstawie dostarczonych dokumentów rejestrowych firmy lub na podstawie weryfikacji w CEiDG lub KRS, GUS

Regulamin programu Laur Wiarygodności 

certyfikat wiarygodności

Ogólnopolski Program Certyfikacji FirmLaur Wiarygodnościadresowany jest do Firm i Przedsiębiorstw działających na terenie Polski. Podczas zgłaszania do programu Organizator sprawdzi opinie o firmie. W przypadku opinii które podważają założenia Lauru Wiarygodności Organizator może odmówić wydania Lauru Wiarygodności (lub ponownie wyjaśnić sporne kwestie).

 

Program „Laur Wiarygodności”  ma za zadanie wyróżnianie Uczciwych i Rzetelnych firm, które w sposób odpowiedzialny prowadzą działalność biznesową.